Finansowanie


Finansowanie

Oferujemy finansowanie zakupu naszych rozwiązań z atrakcyjną ofertą leasingową.

Leasing to:

  • znacznie prostsze i szybsze procedury niż w przypadku kredytu bankowego i sprzedaży ratalnej
  • możliwość pokrywania kosztów użytkowania urządzeń z bieżących przychodów firmy
  • elastyczna, szybka i wygodna forma pozyskiwania środków trwałych; minimum formalności

Najważniejsze korzyści leasingu:

  • wpłatę początkową i raty leasingowe w całości wliczyć można w koszty uzyskania przychodu
  • podatek VAT naliczany jest od poszczególnych opłat leasingowych z osobna, przez co nie ma konieczności płacenia go w całości na początku umowy, jak to ma miejsce w umowach sprzedaży ratalnej
  • możliwość korzystania przez leasingobiorcę z tradycyjnych form pozyskiwania środków na inwestycje, np. kredytu bankowego
  • zapewnia dostęp do najnowszej techniki i technologii bez angażowania własnych środków kapitałowych
    stwarza możliwość rozszerzenia planowania wydatków leasingobiorcy w przyszłych okresach, gdyż opłaty leasingowe są niezmienne przez cały okres trwania umowy
  • umożliwia błyskawiczne podejmowanie decyzji inwestycyjnych i – co za tym idzie – natychmiastowe reagowanie na sytuację rynkową

Proponujemy finansowanie hoteli z ofertą firmy Grenke Leasing.


Zapytaj sprzedawcę