Centrale telefoniczne

Centrale telefoniczne

Centrala telefoniczna łączy wszystkie telefony w wewnętrzną sieć hotelową oraz umożliwia połączeniom „wyjście na świat” poprzez łącze PSTN, GSM czy też VoIP.
W swojej ofercie mamy centrale odpowiadające potrzebom zarówno małych ośrodków (do 10 telefonów) jak i dużych hoteli.

Centrale z naszej oferty posiadają szereg funkcji zapewniających zarówno łatwość obsługi jak i oszczędność na połączeniach.
Umożliwiają to m.in.:

  • wybieranie bez 0
  • pełna dowolność ustalania numerów wewnętrznych i przekserowań
  • definiowanie różnych dróg połączeniowych „na miasto” w zależności od wybieranego numeru (np. strefy czy państwa)
  • nagrywanie rozmów
  • zabezpieczenia przed włamaniami, niechcianymi połączeniami czy awariami sieci
  • łączenie central z różnych lokalizacji w jedną sieć wewnętrzną.

PROJEKT

INSTALACJA

SZKOLENIE

SERWIS