Systemy przyzywowe

Systemy przyzywowe

Cyfrowy system sygnalizacji przyzywowej SPP 4000D

Gama urządzeń składających się na nowoczesny mikroprocesorowy system sygnalizacji przyzywowej SSP 4000 D jest najnowszą propozycją naszej firmy dla szpitali, klinik, domów opieki społecznej, hoteli i wielu innych obiektów, gdzie szybkie i jednoznaczne poinformowanie o konieczności pomocy ma ogromne znaczenie dla życia i zdrowia.

1

Matryce
sygnalizacyjne

Matryce – przeznaczone do cyfrowych systemów sygnalizacji. Przychodzące wezwania są wyświetlane cyklicznie na ekranie wyświetlacza LCD i są sygnalizowane diodą LED.

2

Podcentralki
sal i łazienek

Umożliwiają potwierdzenie obecności personelu w danym pomieszczeniu, załączenie funkcji WEZWANIE LEKARZA oraz skasowanie wszystkich załączonych sygnałów alarmowych.

10

Aparaty
przyłóżkowe

Umożliwiają pacjentowi załączenie sygnału przywoławczego. Sygnał ten zawiera zakodowany numer łóżka, co umożliwia dokładne poinformowanie personelu o miejscu wyzwolenia sygnału.

99

Rejestrator
zdarzeń

Rejestrator zdarzeń RM 41 jest urządzeniem pozwalającym na zapis w pamięci nieulotnej wszystkich wyzwolonych w systemie sygnalizacji sygnałów.

99

Moduł powiadamiania SMS

Urządzenie pozwala na powiadamianie personelu oraz lekarzy o wezwaniach przy pomocy krótkich wiadomości tekstowych (SMS) przesyłanych na telefony komórkowe.

9

Włączniki łazienkowe

Włączniki łazienkowe pociągane, lub przyciskane. Umożliwiają załączenie sygnału alarmowego przez pociągnięcie za sznurek, lub przyciśnięcie przycisku z piktogramem pielęgniarki.

8

Lampki sygnalizacyjne

Lampki sygnalizacyjna jedno- lub trzykolorowe (czerwony/zielony/niebieski). Przeznaczone do cyfrowych systemów sygnalizacji jako lampki naddrzwiowe.

7

Aparaty nagłośnienia

Aparat służy do odtwarzania komunikatów WEZWANIE LEKARZA. Umieszczany w pokojach lekarskich i na korytarzach informuje o konieczności interwencji lekarskiej.

 

Prezentowany przez nas system, dzięki zastosowaniu w niemal wszystkich urządzeniach mikroprocesorów, jest niezwykle skuteczny i przyjazny w obsłudze. Logika jego pracy intuicyjnie informuje o zdarzeniach i załączonych funkcjach), komunikaty słowne, kontrola dotarcia do adresatów sygnałów przywołania pielęgniarki i przywołania lekarza oraz wiele innych unikalnych funkcji składa się na jeden z najbardziej nowatorskich systemów sygnalizacji przyzywowej.
Atrakcyjne wzornictwo, wykorzystanie wysokiej klasy materiałów, nowoczesny sposób produkcji i jej kontroli pozwolił nam zaproponować Państwu system ergonomiczny i niezawodny.
Dzięki 30-letniemu doświadczeniu w konstruowaniu urządzeń sygnalizacyjnych i zastosowaniu bardzo zaawansowanej technologii powstał system o zwartej, solidnej konstrukcji, bezproblemowy w montażu i prosty w uruchomieniu. jednocześnie jest to system otwarty, który w przyszłości można rozbudowywać i wyposażać w inne potrzebne urządzenia. System przewidziany jest dla każdej wielkości obiektów, w zależności od indywidualnych potrzeb użytkowników.
Jesteśmy przekonani, że będą Państwo w pełni zadowoleni z użytkowania tego systemu.

Charakterystyczne funkcje i cechy systemu:

 • sygnalizacja załączonych wezwań na matrycy w dyżurce w postaci głośnych komunikatów słownych, napisów określających numer sali i numer łóżka
 • automatyczne przekazywanie załączonych przez pacjentów sygnałów do pomieszczeń, gdzie znajduje się pielęgniarka
 • możliwość wezwania przez pielęgniarkę drugiej pielęgniarki z każdej sali chorych
 • możliwość wezwania przez pielęgniarkę lekarza
 • potwierdzanie obecności pielęniarki w sali chorych
 • potwierdzanie obecności lekarza w sali chorych
 • potwierdzenie dotarcia sygnału do personelu
 • sygnalizacja załączonych funkcji na ekranie podcentralki oraz wielokolorowymi lampkami umieszczonymi nad wejściami do sal
 • pamięć wyzwolonych sygnałów w przypadku zaniku napięcia zasilania
 • ciągła samokontrola obecności manipulatorów gruszkowych w aparatach przyłóżkowych
 • rejestracja zdarzeń z rozbudowaną analizą pracy oddziałów
 • system wezwań lekarza i pielęgniarki uzupełniony o moduł powiadamiania SMS
 • system łączności głosowej sala chorych – pielęgniarka
 • jednoznaczny system opisów i piktogramów
 • prosta, intuicyjna obsługa wszystkich urządzeń
 • możliwość dowolnej konfiguracji systemu w zależności od potrzeb
 • minimalne wymiary pozwalające zainstalować urządzenia w dowolnym najbardziej wygodnym dla użytkownika miejscu
 • prosta instalacja i uruchomienie systemu


Zobacz w sklepie


Zapytaj sprzedawcę

PROJEKT

INSTALACJA

SZKOLENIE

SERWIS