Instalacje DSO

Instalacje DSO

System Praesideo firmy Bosch jest całkowicie cyfrowym systemem nagłośnieniowym, który spełnia wszystkie wymagania profesjonalnych użytkowników systemów nagłośnieniowych i ostrzegawczych. System wprowadza na rynek systemów nagłośnieniowych nowoczesną i zaawansowaną technologię cyfrową. Przetwarzanie i wymiana zarówno sygnałów audio jak i sygnałów sterujących odbywa się całkowicie w dziedzinie cyfrowej, dzięki czemu pod względem jakości i niezawodności system przewyższa wszystkie dostępne obecnie na rynku systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze. Dzięki cyfrowemu przetwarzaniu sygnałów osiąga się znacznie wyższą jakość przesyłanych sygnałów audio. Konfiguracja systemu Praesideo odbywa się za pośrednictwem komputera PC, co sprawia, że instalacja i nastawa parametrów użytkowych jest bardzo prosta i nie sprawi użytkownikowi żadnych problemów. System Praesideo spełnia praktycznie wszystkie wymagania dzisiejszych systemów nagłośnieniowych i głosowych systemów ostrzegawczych. Sygnały audio są przetwarzane w dziedzinie cyfrowej. Komunikacja między poszczególnymi modułami systemowymi odbywa się za pośrednictwem łączy światłowodowych (światłowody plastikowe i szklane – w zależności od odległości między modułami). Okablowanie tworzy strukturę łańcuchową (daisy chain). Dzięki temu tworzenie okablowania strukturalnego i instalacja systemu jest bardzo szybka i prosta. Okablowanie systemowe może tworzyć zamkniętą pętlę, dzięki czemu może być nadmiarowe. Jeśli nadmiarowość nie jest wymagana, możliwe jest tworzenie odgałęzień.


Zobacz w sklepie


Zapytaj sprzedawcę

PROJEKT

INSTALACJA

SZKOLENIE

SERWIS