Teleinformatyka

Teleinformatyka

Strukturalna sieć komputerowa to podstawowe medium do przesyłania danych w budynku. Większość proponowanych przez nas rozwiązań technicznych wykorzystuje ją do komunikacji w obiekcie oraz dostępu zdalnego.

Dbając o bezpieczeństwo danych administracji oraz gości stosujemy sprawdzone rozwiązania i przemyślane pod tym kątem rozwiązania techniczne.

Internet WiFi


Centrale telefoniczne


Sieć strukturalna